Paversand White/Hard as Stone 1000g

Paversand може да се използва в комбинация с Paverpol и Art Stone или Paverplast.Това създава глина с атрактивни дълбоки пукнатини и пукнатини или глина, която бързо изсъхва, за да се люлее твърдо.